Breaking News

วช.หนุนทีมวิจัย ม.นเรศวร ยกระดับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สู่อาหารสุขภาพเพื่อการบำบัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

วช.หนุนทีมวิจัย ม.นเรศวร ...

วช. โชว์ระบบ “ดวงตา” จาก AI ตรวจจับไฟป่า ช่วยควบคุมไฟป่า เพื่อลดปัญหามลพิษ

วช. โชว์ระบบ “ดวงตา” จาก ...

วช. หนุน ม.ศิลปากร คิดค้นจมูกรับกลิ่นควันไฟ ด้วย “ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ” ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าด้วย IoT

วช. หนุน ม.ศิลปากร คิดค้น...

วช. หนุนทีมวิจัย มสธ. มก. และ ทช. ศึกษาระบบนิเวศ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี

วช. หนุนทีมวิจัย มสธ. มก....

ครั้งแรกประเทศไทย วช. จับมือ สทน. – ม.นเรศวร ฉายรังสีส้มโอสำเร็จส่งออกอเมริกา

ครั้งแรกประเทศไทย วช. จับ...

“กสอ.” จัดงานใหญ่ DIPROM Smart Market ชูผู้ประกอบการตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG

"กสอ." จัดงานใหญ่ DIPROM ...

วช. ส่งเสริม ม.เกษตร โชว์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย ทางเลือกใหม่ช่วยคนไทยหายจากโรค

วช. ส่งเสริม ม.เกษตร โชว์...

วช. หนุน ม.นเรศวร ขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล

วช. หนุน ม.นเรศวร ขยายพัน...

เปิดงานยิ่งใหญ่.. บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

เปิดงานยิ่งใหญ่.. บพข. สร...