Breaking News

บพข. ท็อปฟอร์ม ประกาศความพร้อมเป็นตัวกลางผลักดันและเร่งรัดงานวิจัย-นวัตกรรมไทย ก้าวสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของโลก

บพข. ท็อปฟอร์ม ประกาศความ...

บพข. จับมือ 10 หน่วยงาน ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงลึกสู่เชิงพาณิชย์ โชว์ความสำเร็จ 3 ปี สร้าง 11 แพลตฟอร์มเร่งรัดฯ ปั้นดีพเทคสตาร์ทอัพ-สร้างนวัตกรรมใหม่กว่า 100 รายการ

บพข. จับมือ 10 หน่วยงาน ข...

วช. สนับสนุนงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม “เปลือกโกโก้” วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายใต้โครงการพื้นที่วิจัย CBR ภาคเหนือ

วช. สนับสนุนงานวิจัยสร้าง...

กรุงเทพมหานคร ผนึกกำลัง ภาคีภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการพัฒนาอุทยานเบญจสิริ พร้อมจัดการแสดงม่านน้ำ ‘แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา

กรุงเทพมหานคร ผนึกกำลัง ภ...

กรมชลประทานเผยความคืบหน้าโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม พร้อมเปิดใช้งาน มั่นใจช่วยสำรองน้ำเพื่อการเกษตร เยียวยาภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรในลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนและพร้อมรับมือเอลนีโญในระยะยาว

กรมชลประทานเผยความคืบหน้า...

อว. ขึ้นเหนือ นำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศึกษาพืชสมุนไพรและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นถิ่นชนเผ่าอ่าข่า สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

อว. ขึ้นเหนือ นำงานวิจัยเ...

วช. ลงพื้นที่ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมผลสำเร็จของงานวิจัย “ธนาคารปูม้า” เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ทางรอดปูม้าไทยคืนสู่ท้องทะเล

วช. ลงพื้นที่ท่าชนะ จังหว...

5 นักวิจัยไบโอเทค-สวทช. สร้างมูลค่า 5 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ เชื่อมโยงพันธมิตรสู่เกษตรสมัยใหม่ ผ่านเขตนวัตกรรม EECi

5 นักวิจัยไบโอเทค-สวทช. ส...

ไขรหัสความสำเร็จ โครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองต้นแบบ จังหวัดราชบุรี

ไขรหัสความสำเร็จ โครงการก...

วช. ชวนชิม “ขนมขบเคี้ยวปลาแผ่นกรอบ” และ “กุ้งกรอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์รสต้มยำ” ผลงานวิจัย ในงาน Thailand Research Expo 2023

วช. ชวนชิม “ขนมขบเคี้ยวปล...